Міжнародна конференція "Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі"

Зображення видалено.

Огляд перебігу міжнародної конференції "Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі" (читати >>)

АНОНС

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні раде запросити Вас взяти участь у міжнародній конференції: 

Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі

Час: 19-20  листопада 2012 р. 

Місце: Київ, Великий конференц-зал Національної академії наук України, вул. Володимирська, 55, 2-й поверх 

Історія окремих держав, цивілізацій, народів та культур – це передусім історія їхніх міст. Саме міста, як осередки ділової, культурної і соціальної активності, були матеріальним втіленням життєвої тканини своїх мешканців, яка сягала далеко за межі звичайної просторової організації суспільних відносин. Місто вбирає в себе сукупність досвідів різних поколінь, етнічних, національних та релігійних груп, які у різні часи брали участь у його просторовому творенні, та репрезентувало колективну пам'ять про них у суспільстві. У той же час місто не тільки репрезентує колективну пам'ять, а й формує її через систему символів: пам’ятників, історичних споруд, меморіальних дощок, назв вулиць або просто окремих місць, яким довелося бути свідками визначних для суспільства або окремої його частини подій. 

Процес формування історичної пам’яті у місті не завжди протікає спокійно і безболісно. Досить часто він стає конфліктом, у якому одна зі сторін намагається використати систему символічної репрезентації пам’яті для легітимації панівної моделі історичного минулого. Елементи ж репрезентації пам’яті інших недомінантних груп, які не вписуються у цю модель, фізично знищуються або видозмінюються таким чином, що втрачають свій попередній зміст і вже не можуть слугувати відтворенню пам’яті групи. Таким підходом особливо вирізняються суспільства, що знаходилися під впливом агресивних авторитарних ідеологій. Натомість демократичні, відкриті і терпимі до «інших» суспільства навряд чи стали б такими без забезпечення видимої присутності непанівної меншості у символічному просторі міста.   

З розпадом радянської імперії у молодих незалежних державах, що виникли на її теренах, постала необхідність переосмислення старої парадигми репрезентації і творення історичної пам’яті у міському просторі. На жаль, в Україні це питання вирішується досить безсистемно. Наразі, ні на державному, ні на міському рівні не існує уявлення про те, яким чином проводити політику пам’яті за нових умов. У кращому випадку міська влада  експлуатує стару радянську символічну схему, з тією лише різницею, що у структуру частково розмитого радянського метанаративу додався новий елемент національно-визвольної риторики. Все, що знаходиться за межами цієї панівної моделі, практично позбавлено власного просторового вираження у місті. 

Яким чином має вибудовуватися міська політика у сфері репрезентації національної і локальної пам’яті, щоб запобігти монополізації історії владиними елітами? Як дискурси про минуле впливають на формування ідентичності сучасних міст Європи та України? Як поводитися з місцями пам’яті, які внаслідок міської міграції або соціальних трансформацій залишилися фізично відірваними від спільноти-носія цієї пам’яті? Яку роль відіграє забуття («історична амнезія») у процесі репрезентації минулого у міському просторі? Хто має право ініціювати таке забуття і як далеко воно має заходити? Ці, а також багато інших питань ми збираємося обговорити у колі  наших експертів та гостей.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (Укр.) >>>

 

<strong>19-20 листопада 2012 р.</strong> у Національній академії наук України (вул. Володимирська, 55) відбулася <strong>міжнародна конференція</strong> <strong style="font-style: italic;">"Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі" </strong>(додано огляд події та фотозвіт)

Прослухати аудіозапис міжнародної конференції "Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі"
 
 
 
[To view the Player you will need to have Javascript turned on and have Flash-Player 9 or better installed.]

0) {
var arrTmp = new mtSubMedia("Аудіозапис конференції від 19.11.2012", "/data/audio/19.11.2012_WS750250.mp3");
var iTest = arrSub.unshift(arrTmp);
}
// title, description, mediasource, imgsource, pagesource, pubdate, subtitles
arrMedia[0] = new mtMedia("Аудіозапис конференції від 19.11.2012", strDescription, "/data/audio/19.11.2012_WS750250.mp3", "", "http://" + strWebsite + "/web/index-601.html", "", arrSub);
if (arrMedia.length > 0) {
// arrPages[0] = mtPage(pageitems) -- getPageItems(iIndex, iPageId)
arrPages[0] = new mtPage(getPageItems(0, -1)) ;
strMediaURL = arrMedia[0].mediasource;
strPageURL = arrMedia[0].pagesource;
}

var flashvars = {};
flashvars.mediaURL = strMediaURL;
flashvars.teaserURL = "";
flashvars.fallbackTeaserURL = "";
flashvars.allowSmoothing = "false";
flashvars.autoPlay = "false";
flashvars.buffer = "6";
flashvars.showTimecode = "false";
flashvars.loop = "false";
//flashvars.controlColor = "0x99ff33";
//flashvars.controlBackColor = "0x000000";
flashvars.scaleIfFullScreen = "true";
flashvars.showScalingButton = "false";
flashvars.defaultVolume = "50";
//flashvars.indentImageURL = "indentImage.png";
flashvars.crop = "false";
flashvars.overlayid = "601";

var params = {};
params.menu = "false";
params.allowFullScreen = "false";
params.allowScriptAccess = "samedomain";
params.wmode = "transparent";

var attributes = {};
attributes.id = "nonverblaster";
attributes.name = "nonverblaster";
attributes.bgcolor = "#383D38";
//attributes.className = "nonverblaster";

swfobject.embedSWF(strPlayerURL, "audioPlayer-601", "608", "50", "9.0.0", "/data/flash/expressinstall.swf", flashvars, params, attributes);

registerForJavaScriptCommunication("nonverblaster");
//createNodesForOverlay (oMtMedia, iPageId)
createNodesForOverlay (arrMedia[0], 601);
try { if (eventTracker) eventTracker(strMediaURL); } catch (e) {}
// ]]]]>

//-->

0) { createNodesForTeaser(0, -1, true); }
// ]]]]>

//-->

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

19 листопада 2012

 

 

20 листопада 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Зображення видалено.

ФОТОЗВІТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Збільшити зображення >>>