Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у сьомому Конкурсі малих грантів 2013

Запрошуємо до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівнях.

Проекти, які будуть підтримані в 2013 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:

 • Громадська активність у розвитку міста (участь громадян у ревіталізації й модернізації міського простору; пошук механізмів залучення громадських і культурних ініціатив до процесів планування та розвитку міста; соціальне мистецтво та репрезентація різноманіття (у сенсі «human diversity») в урбаністичному ландшафті.
 • Права ЛГБТКІ (відкриті інформаційно-освітні й адвокаційні кампанії на захист прав ЛГБТКІ, видимість ЛГБТКІ-спільноти в суспільстві. ЛГБТКІ – лесбійки, геї, бісексуальні, трансгендерні, квір- та інтерсексуальні люди).
 • Гендер і різноманіття (відкриті інформаційно-освітні й адвокаційні кампанії, що спрямовані на подолання дискримінації або формування видимості за ознаками  гендеру та етнічної приналежності, кольору шкіри, місця або країни походження, класу, сексуальної орієнтації, фізичної спроможності, віку тощо).
 • Стала енергетика в Україні (енергетична трансформація в Україні; відновлювальні джерела енергії; енергоефективність).
 • Атомна енергетика без майбутнього (продовження терміну експлуатації існуючих реакторів в України, добудова двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС, побудова Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської АЕС, екологічні проблеми, що пов’язані з видобутком уранової руди в Україні).

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:

 • проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні;
 • проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в Україні у відповідності до європейських цінностей;
 • проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);
 • проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм тощо);
 • проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

Не будуть підтримані Фондом наступні проекти:

 • благодійні проекти та акції;
 • проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування;
 • написання дисертаційних (докторських) досліджень і видання авторських монографій та публікацій;
 • медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (у тому числі ВІЛ/СНІД);
 • комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям;
 • проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари та/або придбання обладнання.

Типи проектів:

Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як наприклад:

 • публікації;
 • дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів;
 • просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, форуми тощо);
 • мистецькі проекти (фестивалі, культурні події);
 • публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо);
 • будь-які інші креативні типи проектів.

Обсяг гранту:

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить гривневий еквівалент 2.000 Євро. В 2013 році планується надання до п’яти малих грантів.

Термін реалізації проекту: 

 • всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2013 року до 30 вересня 2013 року;
 • заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 15 жовтня 2013 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.

Умови підтримки проектів:

 • заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;
 • заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи в співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше двох осіб), які не є членами/-кинями даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.
 • підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
 • участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах і хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2013;
 • власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними;
 • залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі з залученням зовнішніх експерток/-ів. Процедура відбору учасників/-ць має бути детально прописана в заявці;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з Фондом;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.);
 • Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею;
 • організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:

 • формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2013/;
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами;
 • поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@ua.boell.org. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому й електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 01 березня 2013 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:

Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві (01001 Київ, вул. Володимирська, 18/2, кв. 3). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 01 березня 2013 року

Процедура відбору: 

 • Відбір здійснює журі.
 • Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню. 
 • Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 06 травня 2013 року.
 • Журі обирає до 8 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі в фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до п’яти організацій, проекти яких отримають підтримку Фонду. 

Особливості надання грантів: 

 • Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2013 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу. 
 • Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
 • Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту. 

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

 1. Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього).
 2. Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації).
 3. Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років.
 4. Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування).
 5. Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах.

Контакти:

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
вул. Володимирська, 18/2, кв. 3
01001 Київ
тел. (044) 279 9858
Електронна пошта: small.grants@ua.boell.org