Хто ми?

В Україні Фонд діє як незалежна міжнародна організація з 2008 року. Ми самостійно визначаємо пріоритети своєї роботи та прагнемо діяти відповідально щодо українського суспільства. Для нас важливо створювати альтернативу консервативному й популістському дискурсам, розвивати критичне мислення.

 

З моменту заснування в Україні Фонд реалізував понад 500 проєктів, спрямованих на посилення зеленого руху, що підтримує такі цінності як рівність, збереження довкілля та партисипативність в ухваленні рішень на національному й місцевих рівнях.

У своїй роботі Фонд керується принципами, які відповідають цілісному баченню зеленої демократії, що охоплює широке коло проблем сталого розвитку в політиці та суспільстві.

 

Наші цінності:

  • Гендерна рівність і недискримінація: рівність жінок і чоловіків, включення ЛГБТ та протидія дискримінації в усіх суспільних дискусіях і процесах.

  • Збереження довкілля та клімату: запобігання новим негативним впливам на навколишнє середовище та пом’якшення наявних — невід’ємний складник суспільного життя.

  • Партисипативність та інклюзивність: громадянки й громадяни активно долучаються до дискусій та процесів ухвалення рішень, які на них безпосередньо впливають.

  • Горизонтальне партнерство: рівноправна співпраця між зацікавленими сторонами з різних секторів.

 

Фонд ім. Гайнріха Бьолля в Україні реалізує такі програми:

Вироблення толерантної політичної культури участі, заохочення до впливу на ухвалення рішень на місцевому й національному рівнях; розвиток інклюзивної критичної дискусії на історичні та суспільні теми; розвиток зеленого руху на базі ліволіберальних ідей.

Популяризація дискусії про гендерні питання в суспільному дискурсі, підтримка вивчення гендерних питань в освітньому середовищі, підтримка феміністичного руху, просування видимості ЛГБТ-питань.

Сприяння скороченню викидів парникових газів і підвищенню енергоефективності, збереження довкілля і клімату, підтримка екологічного громадського руху та екологічна модернізація суспільства.

 

Пріоритетні напрямки роботи Фонду у 2021–2023 роках:

  • розбудова кліматичного руху та популяризація відновлюваних джерел енергії;

  • впровадження гендерно-чутливого підходу в освіту, популяризація критичного гендерного знання;

  • обмін практиками партисипативної демократії між експерт/-ками й активіст/-ками, розвиток критичної дискусії у розумінні сучасної історії, розвиток молодіжного зеленого руху.

 

Фонд підтримує й організовує навчальні й освітні заходи, видавничу діяльність, аналітичну роботу й адвокаційні заходи, підтримує громадські ініціативи.

 

Залишилися питання про нас? Розділ «Часті питання / F.A.Q»